PRF (platelet rich fibrin) czyli fibryna bogatopłytkowa to autologiczna trójwymiarowa struktura, której matrycę stanowi fibryna.  Ogólnie można powiedzieć, że A-PRF to autologiczny opatrunek pozyskiwany z krwi pacjenta, wykorzystywany w procedurach stomatologicznych w celu szybkiej i intensywnej regeneracji tkanek miękkich i kości. Wskazanie do jej stosowania w stomatologii są bardzo szerokie, a główne zastosowanie PRF to:

 • wypełnianie defektów kości oraz zębodołów poekstrakcyjnych w celu lepszego i szybszego gojenia rany
 • sterowana regeneracji kości
 • podnoszenie dna zatoki szczękowej
 • w augmentacji kości, często jako przygotowanie do implantacji
 • w leczeniu ubytków kostnych i recesji dziąsłowych
 • ochrona przed resorpcją spowodowaną naciskiem płata przy zabiegu implantacji
 • po wyłuszczeniu dużych zmian około wierzchołkowych.

Skąd pozyskać fibrynę bogatopłytkową?

technika prf w dentystycePRF to nic innego jak część składowa naszej krwi. W celu pozyskania fibryny lekarz pobiera pacjentowi około 20-60 ml krwi do specjalnych probówek, które następnie umieszczane są w odpowiednich wirówkach w celu odseparowania erytrocytów (krwinek czerwonych) od potrzebnych nam leukocytów (krwinek białych) i płytek krwi. Po odwirowaniu (ok. 8 min) czerwone krwinki opadają na dno probówek, a fibryna unosi się na wierzchu w postaci galaretki. Po chwili odstania lekarz odpowiednio przygotowuje ostateczny produkt – czy to w postaci korków, czy w postaci membrany, które następnie zostaną umieszczone w docelowym miejscu jak zębodół, kość czy dziąsło.

Jakich efektów można się spodziewać po zastosowaniu PRF?

Dzięki PRF możemy zaobserwować takie pozytywne efekty jak:

 • przyspieszony proces gojenia tkanek przyzębia, zębodołów poekstrakcyjnych czy zmienionych chorobowo miejsc w jamie ustnej
 • zmniejszenie dolegliwości bólowych
 • szybsza odbudowa tkanek miękkich i kostnych
 • mniejsze ryzyko wystąpienia tzw. „suchego zębodołu”
 • lepsza odbudowa kości po ekstrakcji (jeżeli pacjent ma w planach implantację w tym miejscu, ma to szczególne znaczenie)
 • poprawa komfortu i jakości życia pacjenta

Jakie są przeciwwskazania do zabiegu?

 • choroby krwi
 • nowotwory (pacjent może być zakwalifikowany do zabiegu, jeśli minęło co najmniej 5 lat od zakończenia terapii)
 • przewlekłe zażywanie aspiryny i innych leków przeciwbólowych (NLPZ)
 • leczenie antykoagulantami
 • choroby wątroby
 • ciąża i karmienie piersią
 • ostre stany chorób autoimmunologicznych

Czy zabieg jest bezpieczny?

PRF jest pozyskiwany z krwi własnej pacjenta, wyklucza więc ryzyko nietolerancji, alergii, reakcji immunologicznych oraz transmisji wirusowych.